Fusies & Overnames

Indien uw bedrijf in een overnametraject zit heeft u professionele begeleiding nodig, of u nu de verkrijgende partij bent of de partij die verkoopt. Onze kennis en ervaring maken Conseiller uw perfecte partner op dit gebied. U kunt op ons rekenen gedurende het gehele traject, zowel voor, tijdens, als na de fusie of overname.

Wij helpen u met het opstellen of beoordelen van de transactiedocumentatie en de onderhandelingen. Bij een overnametraject komt een hoop papierwerk kijken waarin de zaken voor nu en in de toekomst goed geregeld moet worden. Onder welke voorwaarden wordt de koop gesloten en welke rechten en verplichtingen hebben partijen na het aangaan van de transactie nog ten opzichte van elkaar? Waar moet u aan denken en hoe schrijf je dat op de juiste wijze op? Hierin schuilt onze meerwaarde, wij hebben dit al talloze keren gedaan. Omdat iedere overname uniek is, leren wij u en uw bedrijf eerst graag kennen, zodat wij tijdens de onderhandelingen precies weten waarover wij praten.

Overweegt u een bedrijf over te nemen? Dan kunnen wij voor u een due diligence onderzoek uitvoeren waarbij wij grondig onderzoek doen naar de juridische risico’s en verplichtingen van de over te nemen onderneming. Op basis van deze informatie kunnen wij u adviseren over hoe deze risico’s kunnen worden uitgesloten of beperkt.

Tijdens de voorbereiding op een verkoop denken wij graag met u mee om de juridische puntjes op de i te zetten. Door goed voorbereid een overnametraject in te gaan kunt u veelal een hogere verkoopprijs realiseren. Kleine problemen en schoonheidsfoutjes kunnen vooraf vaak makkelijk hersteld worden, zodat zij geen punt van onderhandeling vormen. Een potentiële koper onderzoekt uw bedrijf volledig alvorens tot koop over te gaan. Het geeft een goede indruk wanneer tijdens zo’n onderzoek geen punten op tafel komen die u vooraf eenvoudig had kunnen oplossen.

Hetzelfde geldt uiteraard indien u zojuist een bedrijf heeft overgenomen. Ook achteraf kunnen wij u helpen bij het op orde brengen van juridische procedures en structuren. U heeft een volledig onderzoek gedaan (of door ons laten doen) naar de aangekochte onderneming en weet waar de pijnpunten zitten. Samen stellen wij vast welke van deze punten de eerste aandacht behoeven en hoe we dit gaan aanpakken.