Vecht u bewust uw battles of the forms?

Als u gebruik maakt van algemene voorwaarden krijgt u ongetwijfeld te maken met de zogenaamde battle of the forms. Al bent u zich daar waarschijnlijk niet dagelijks van bewust.

Als u uw algemene verkoopvoorwaarden van toepassing verklaart in een orderbevestiging en uw wederpartij verklaart haar algemene inkoopvoorwaarden van toepassing in haar order, welke algemene voorwaarden zijn dan van toepassing? Dit is wat we de battle of the forms noemen.

Nederlandse contractpartijen

Als deze battle wordt uitgevochten tussen Nederlandse partijen is het redelijk eenvoudig. Wel moet u daarbij goed opletten dat u op de juiste manier handelt om uw algemene voorwaarden te laten winnen.

In Nederland geldt de zogenaamde first shot-regel. De partij die het eerst naar haar algemene voorwaarden verwijst wint, tenzij de andere partij de voorwaarden van de eerste partij uitdrukkelijk van de hand wijst en haar eigen voorwaarden van toepassing verklaart. Overigens is een standaard regeltje in algemene voorwaarden of in small print onder uw opdrachtbevestiging waarin staat dat algemene voorwaarden van de tegenpartij uitdrukkelijk van de hand worden gewezen onvoldoende.

U heeft dus een goede uitgangspositie als u de eerste bent. Als u offertes opvraagt kunt u daarbij al een verwijzing maken naar uw algemene voorwaarden.

Als u dat nalaat en een offerte ontvangt waarop uw wederpartij als eerste haar algemene voorwaarden van toepassing verklaart dan doet u er goed aan om in uw opdracht specifiek te vermelden dat de in de offerte genoemde algemene voorwaarden voor u niet acceptabel zijn en dat in plaats daarvan uw eigen algemene voorwaarden gelden.

In opvolgende correspondentie kan dit schaakspel herhaald worden. Uw wederpartij kan bijvoorbeeld in haar opdrachtbevestiging uw algemene voorwaarden weer van de hand wijzen zodat u wederom actie moet ondernemen. Al is het in dat geval waarschijnlijk beter om contact op te nemen met uw wederpartij om expliciet overeen te komen welke voorwaarden en eventuele wijzigingen daarop van toepassing zijn op uw onderlinge relatie. Als u veel handelt met dezelfde partij kunt u die afspraken bijvoorbeeld vastleggen in een raamovereenkomst waaronder orders geplaatst kunnen worden.

Internationaal handelen

Het wordt lastiger wanneer deze battle internationaal uitgevochten moet worden. Er zijn landen die de last shot-regel hanteren waarbij de partij die als laatste naar haar algemene voorwaarden verwijst wint. Dit kan bijvoorbeeld pas zijn bij het versturen van de laatste factuur.

Daarnaast bestaat nog de knock out-regel waarbij beide sets algemene voorwaarden van toepassing zijn voor zover zij een gelijke inhoud hebben. Bepalingen die tegenstrijdig zijn, worden in beide sets algemene voorwaarden weggestreept en de leemtes die daardoor ontstaan worden ingevuld met aanvullend (internationaal) recht.

Een extra complicerende factor in deze internationale arena is dat niet direct duidelijk is welk recht van toepassing is. Als een Nederlandse en een Franse partij met elkaar handelen dan denkt de Nederlandse partij dat hij met zijn eerste schot goed zit, terwijl zijn Franse wederpartij datzelfde denkt over zijn laatste verwijzing. Als zij onenigheid krijgen moet allereerst worden bepaald welke rechter hier iets over mag zeggen. De Nederlandse partij heeft ongetwijfeld Nederlands recht van toepassing verklaart en de Franse partij het Franse recht. In zo’n geval is het afhankelijk van de regels van internationaal privaatrecht van zowel Frankrijk als Nederland waar deze twee partijen naar de rechter moeten.

Gelukkig mogen u en uw zakenrelaties zelf kiezen welke rechter zich mag buigen over een toekomstig geschil. Dit moet u vooraf schriftelijk vastleggen, wij stellen voor dat u dan ook direct de overige voorwaarden vastlegt, dat scheelt weer een gevecht.

Wij helpen u graag bij uw voorbereidingen op uw battles. Belt u ons als u graag wilt winnen?