Oldenzaal-Zweden, gouden combi?

Conseiller heeft vorig jaar twee Oldenzaalse ondernemers bijgestaan bij de verkoop van hun onderneming aan een Zweedse koper. Tussen beide overnames zat slechts acht maanden. Wij vonden dit een leuke toevalligheid waar we graag iets uitgebreider bij stilstaan.

De eerste verkoop was die van Huka aan AdderaCare. Huka is gespecialiseerd in aangepaste fietsen, rolstoelscooters en scootmobiels voor mensen met een lichamelijke beperking. Huka is overgenomen door het in Malmö gevestigde AdderaCare.

De tweede verkoop betrof die van Dierenziekenhuis Oldenzaal aan AniCura. Dierenziekenhuis Oldenzaal is gespecialiseerd in diergeneeskundige zorg voor kleine huisdieren. AniCura is Zweeds van oorsprong en is Europa’s meest toonaangevende aanbieder van dierenzorg.

Zou het succes van deze twee transacties verklaard kunnen worden vanuit culturele overeenkomsten of verschillen tussen Nederland (meer specifiek Oldenzaal, Twente) en Zweden? Of heeft dat er niets mee te maken en is dit slechts een toevalligheid?

Verschillende bronnen op internet melden dat in Zweden, net als in Nederland, de algemene organisatiestructuur horizontaal en weinig hiërarchisch is. Men spreekt elkaar aan bij de voornaam en het Zweedse woord voor “u” wordt alleen nog voor de koning gebruikt.

Verder hecht men, aldus diezelfde bronnen, in Zweden aan eenstemmigheid en harmonie. Conflicten worden het liefst ontweken. In tegenstelling tot wat wij in Nederland gewend zijn wordt kritiek op een indirecte manier geuit.

Daarnaast is het delegeren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden in Zweden een vanzelfsprekendheid. Dit hebben wij in beide transacties inderdaad gemerkt. Bevoegdheden werden haast achteloos gedelegeerd. Hierin lijkt Nederland wat formeler.

Zweden kent een overlegcultuur waarbij iedereen zijn zegje mag doen. Daardoor duurt het lang voordat een besluit wordt genomen. Maar als de Zweden eenmaal tot een besluit komen dan blijven zij dat besluit trouw. Nederlanders doen zaken veelal op basis van vertrouwen. Hier sluiten de beide landen en culturen dus prima op elkaar aan. Al kunnen Nederlanders over het algemeen een beetje spontaniteit ook wel waarderen.

Tenslotte nog twee grappige overeenkomsten met de Twentse cultuur. Zweden stellen het kennelijk op prijs wanneer hun zakenpartner open is maar blijven zelf vaak wat meer gesloten. In Twente heeft men de gewoonte om de kat eerst uit de boom te kijken en houden zich in het begin ook wat meer op de vlakte. En de Zweden kennen, net als de Twentenaren, een manier om een duidelijk “ja” of “nee” uit de weg te gaan. De Zweden gebruiken daarvoor “nja” en een Twentenaar “joa joa”.

Al met al lijkt het geen toeval dat Zweedse kopers met Nederlandse verkopers op een goede manier zaken kunnen doen. Er zijn uiteraard wel een aantal culturele verschillen maar die maken de omgang met elkaar misschien juist interessant. Hopelijk zullen de Oldenzaalse ondernemers dat ook aan den lijve ondervinden en zal de samenwerking met hun nieuwe Zweedse partners vruchtbaar blijken.

Het is, tot besluit, in ieder geval goed te weten dat koffiepauzes in Zweden een belangrijk onderdeel van de werkdag zijn waar het proces van overleg en besluitvorming begint. In koffiedrinken zijn Nederlanders gelukkig ook best bedreven.