Incoterms 2020

Per 1 januari jl. zijn de nieuwe ICC Incoterms 2020 in werking getreden. Deze nieuwste versie van de Incoterms reflecteert de nieuwste internationale standaarden rond internationale handel en is daarmee het moderne alternatief voor de Incoterms 2010. Alhoewel de Incoterms 2010 van kracht blijven, is het van belang om de nieuwste versie te gaan hanteren.

Belangrijkste wijzigingen

De wijzigingen in de Incoterms 2020 ten opzichte van de Incoterms 2010 zijn gemaakt om de Incoterms toegankelijker en makkelijker te maken in het gebruik. Daarnaast geeft de International Chamber of Commerce een gedetailleerde toelichting met illustraties omtrent de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen voor iedere Incoterm. Een aantal van de belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:

  • Er zijn verschillende niveaus van verzekeringsdekking mogelijk onder de Cost Insurance and Freight en Carriage and Insurance Paid To regels.
  • Free Carrier (FCA) voorziet thans in de kennelijke behoefte aan on-board bills of lading.
  • Bij Free Carrier, Delivery at Place, Delivery at Place Unloaded en Delivered Duty Paid bestaat nu de mogelijkheid om met eigen vervoermiddelen het vervoer van de goederen te regelen.
  • De drieletterafkorting voor Delivered at Terminal (DAT) is gewijzigd in Delivered at Place Unloaded (DPU).
  • Er zijn veiligheid gerelateerde vereisten inzake vervoerverplichtingen opgenomen en de daarmee gepaard gaande kosten hebben een duidelijkere plek gekregen in de Incoterms 2020.

Tips

Voor een goede overgang op het gebruik van de Incoterms 2020 geven wij u de volgende tips mee:

  • Grijp het implementeren van de nieuwe Incoterms 2020 aan om het hele Incoterms-gebruik binnen uw bedrijf onder de loep te nemen.
  • Bekijk welke Incoterms zijn afgesproken met leveranciers en klanten en of deze nog steeds het beste passen.
  • Check uw documenten, waaronder algemene voorwaarden en contracten met leveranciers en klanten.
  • Welke afdelingen zouden kennis moeten hebben van (de nieuwe) Incoterms?
  • Welke werknemers hebben onvoldoende kennis van Incoterms en hebben behoefte aan bijscholing?

Conseiller is vanzelfsprekend beschikbaar voor ondersteuning op dit gebied of bij vragen over Incoterms.