De zzp’er en het coronavirus

Veel zzp’ers in ons land worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Zzp’ers zien dat opdrachten worden uitgesteld of zelfs helemaal worden afgezegd. Dit betekent dat zij niet of nauwelijks inkomen genereren.

Tijdelijke voorziening

Het kabinet heeft naar aanleiding van het coronavirus een tijdelijke voorziening getroffen. Als zzp’er kunt u een beroep doen op deze tijdelijke voorziening voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal wanneer u door het coronavirus in financieel zwaar weer terecht bent gekomen. U dient zich hiervoor te wenden tot uw eigen gemeente.

De tijdelijke voorziening lijkt sterk op de huidige regeling van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (‘Bbz’), maar kent een aantal verschillen waardoor sneller aanspraak kan worden gemaakt op de voorziening. De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent, waarin wordt getoetst of uw onderneming voldoende inkomsten kan genereren om te blijven voortbestaan en dit inkomen voldoende is om u en uw gezin van levensonderhoud te voorzien wordt niet toegepast. Hierdoor is een snelle behandeling van aanvragen mogelijk. Ook is er geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Daarnaast is de afhandeling van een aanvraag voor inkomensondersteuning verkort van 13 weken naar 4 weken. De hoogte van de inkomensondersteuning is maximaal € 1500,- per maand (netto), afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van uw huishouding.

De voorziening voor levensonderhoud wordt om niet verstrekt, u weet dus zeker dat deze voorziening niet terugbetaald hoeft te worden. Wanneer een lening voor bedrijfskapitaal (maximaal € 10.157,-) wordt verstrekt, wordt daarin de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. De lening voor bedrijfskaptiaal kent daarbij een lager rentepercentage dan het Bbz.

Bijzonder uitstel van betaling

Ook de Belastingdienst denkt mee met ondernemers die zijn getroffen door het coronavirus. De Belastingdienst maakt het mogelijk om voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aan te vragen.

Ondernemers, dus ook zzp’ers, die voor uitstel in aanmerking willen komen dienen daarvoor een brief te sturen naar de Belastingdienst waarin zij uitgeleggen dat ze door het coronavirus in de problemen zijn gekomen. Tevens dient u een verklaring van een derde deskundige, zoals een accountant of financieel dienstverlener, aan de Belastingdient te sturen. In deze verklaring dient de derde deskundige te vermelden dat er sprake is van bestaande betalingsproblemen, de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus en dat het bedrijf levensvatbaar is.

Verhalen van schade

Wanneer een van uw opdrachtgevers een reeds aan u gegeven opdracht intrekt kan er sprake zijn van een tekortkoming in de tussen jullie gesloten overeenkomst van de zijde van uw opdrachtgever. Het is de vraag of uw opdrachtgever de opdracht zomaar kan intrekken zonder de daardoor door u geleden schade te hoeven vergoeden. Dit hangt echter sterk af van wat u met uw opdrachtgever heeft afgesproken. Als uw opdrachtgever zich terecht kan beroepen op overmacht dan zit een schadevergoeding er niet in. Voor meer informatie over overmacht en het coronavirus verwijzen we u graag naar ons artikel dat is geplaatst op 17 maart jl.

Mocht u als gevolg van het coronavirus tegen juridische vraagstukken aanlopen, neem dan gerust contact met ons op. We voorzien u graag van (telefonisch) advies.